Fördelar för företagare

Fördelarna för dig som företagare

  • Ett sätt skapa diversifiering och sprida sina risker
  • Går utmärkt att köpa investeringsguld för en del av bolagets kassa, då är det bara en omfördelning som sker i bolagets balansräkning
  • Guldet får ett bestående värde i bolagets redovisning


Behöver du hjälp med hur man bör gå till väga för att redovisa guld som en anläggningstillgång? Kontakta Michel Rufli mr@nordicgoldtrade.com

Fysiskt guld som valuta

Investeringsguld är sedan år 2000 undantaget från moms och har en egen valutakod, XAU. Det är en unik produkt ur företagarperspektivet eftersom den kan handlas med utan att betala moms. Den måste inte vara en del av bolagets verksamhetsbeskrivning.

Bild: Unsplash

Så här väljer många att göra

Många köper investeringsguld för ett fast belopp, på så vis är en del av bolagets likvida medel inlåst i guld. Innehavet förblir i bolagets balansräkning i många år. Det är väldigt sällan investeringsguld handlas med om det inte är en del av bolagets verksamhet.

Exempel 1: Avyttring av fastighet som ägs av bolag

  • Köp av investeringsguld för del av köpeskillingen
  • Låt guldet ligga som en del av bolagets balansräkning tills bolaget ska avvecklas och tillgångarna delas ut till ägarna
  • Alternativt växlar bolaget guld till likvida medel för att investera i ny fastighet

Exempel 2: Diversifiering av bolagets likviditet

  • Bolaget har en kassa på traditionellt bankkonto och en annan kassa i guld
  • Om bolaget är lönsamt och aktieutdelning sker löpande kan guld delas ut till aktieägarna istället för likvida medel

Hur går det till rent praktiskt?

Få hjälp av oss med allt från tankar kring utbud, förvaring och hantering av ert köp. Vi erbjuder förvaringstjänst via Loomis Sverige AB. Dina tillgångar är fullvärdesförsäkrade och ligger väl separerade från andra tillgångar. Förvaringsavgiften är momsbelagd och debiteras årligen. 


VARUKORG

- Din varukorg är tom -