Nyheter

Citibank spår rekordnivåer för guldpriset på 3 000 dollar

Enligt Citibank finns potential för att guldpriset når 3 000 dollar per uns under de kommande 12 till 18 månaderna, en ökning med cirka 50%, rapporterar Dagens PS i en artikel. Faktorer som aggressiva köp, global lågkonjunktur och ökade guldköp från centralbanker bidrar till denna uppgång. Geopolitiska spänningar och en potentiell förtroendekris för den amerikanska dollarn stärker också guldets attraktionskraft. Citibank identifierar en djup global recession som en möjlig drivkraft bakom prisökningen.

Citibanks analys pekar också på att centralbanker världen över kan komma att fördubbla sina guldköp till 2 000 ton, vilket skulle utmana smyckesindustrin som den dominerande källan till efterfrågan på guld. Denna förutsägelse betonar dock att det finns risker, särskilt med en eventuell global ekonomisk nedgång. Trots detta tror Citibank att guldpriset kan nå de imponerande 3 000 dollarnivåerna per uns om de nuvarande ekonomiska förhållandena kvarstår ogynnsamma.

"Till viss del håller jag med Citis analytiker, men jag tror att det tar längre tid för guld att nå 3000 USD/oz än 12-18 månader. Historiskt sett har guld haft några kraftiga prisökningar, i storleksordningen 25% under enstaka år, jag tror inte att det är realistiskt att se en 50% ökning på 12-18 månader. Det kommer ta längre tid än så. Att guld- och oljepriset stiger parallellt är ett vanligt scenario vilket även Citis analytiker verkar hålla med om", kommenterar Michel Rufli, VD på Nordic Gold Trade.


Läs hela artikeln på Dagens PS här.


 Källa: Dagens PS via CNBC

tillbaka

VARUKORG

- Din varukorg är tom -