Nyheter

Dagens PS - Guld: Den amerikanska statsskuldens räddning

I en artikel från norska Finansavisen diskuteras den ökande statsskulden i USA och det föreslås att fokus på guld kan vara en lösning för att undvika en total eskalering av skulden. Med en nuvarande statsskuld på 33 biljoner dollar, som överstiger BNP, och en obegränsad skuldtak fram till 2025, pekar artikeln på potentiella risker kopplade till globala händelser och ekonomisk omvälvning. 

Enligt strategen Luke Gromen kan en ökad satsning på guldreserver vara avgörande om obligationsmarknaden kraschar. 

I artikeln nämns även att guld tidigare har haft ett dåligt rykte bland västerländska regeringar och investerare, men i en tid av ökad osäkerhet och konflikter kan guld visa sig vara mer passande än tidigare trott.

Nordic Gold Trades egna guldexpert och VD, Michel Rufli, menar att guld generellt sett är en riskspridning och ett sätt att skydda sina tillgångar gentemot övriga investeringar. 

"Det är därför i mitt sett att se på det en naturlig tillgång för att minska eventuell ekonomisk risk. I ett scenario där den ekonomiska risken ökar borde det te sig naturligt att även öka sitt guldinnehav", säger Michel. 

Om vi tittar på historiska fakta gällande guldinnehav, guldpris och valutareserv i Centralbanksvärlden kan vi läsa ut följande :

  • Q1 2000 stod samtliga officiella guldreserver för 15,56% av den samlade officiella valutareserven
  • Q1 2015 var motsvarande siffra 10,4%
  • Q1 2023 var den 17,4%

Den statistiken ser ut att visa på att centralbanker varit duktiga på att öka sin exponering i guld, men om vi dyker lite djupare ner i siffrorna kan vi läsa ut att Q1 2000 var guldinnehavet mätt i ton 33 444, för 2015 var det 32 900 och i år 35 469. Ökningen i antalet ton från 2000 till 2023 är lite drygt 7% men även värt att notera att för samma period har värdet på centralbankers totala guldinnehav ökat med hela 763%. För samma period har centralbankernas totala valutareserv ökat med 681%. "Min tolkning av siffrorna är att centralbankerna ”ligger efter” i sitt utökande av guldreserven globalt sett. Det finns utrymme att öka mer, vilket skulle skapa en mer stabil bas i deras valutareserv. Det är en högst realistisk lösning som bör beaktas för att säkerställa en stabil ekonomi, inte bara för centralbanker utan även för oss privatpersoner", avslutar Michel. 

Källa: World Gold Council

Läs hela artikeln på Dagens PS här

 


tillbaka

VARUKORG

- Din varukorg är tom -