Nyheter

Dagens PS: Länder plockar hem guldet som säkerhet

Guld som reservvaluta har använts i många år, det är ett sätt att undvika motpartsrisk genom att ha en tillgång som i princip ligger utanför banksystemet.

"Jag ser guld som ett naturligt tillgångsslag för att minimera risk. Så jag anser inte att det är någon risk förknippat med att länder använder guld som en del av sin totala valutareserv. Däremot tycker jag inte att det är sunt att ett lands hela guldinnehav ska förvaras i det egna landet, det ska finnas möjlighet för länder att nyttja sina guldreserv gentemot andra länder vid behov", säger Michel Rufli, VD för Nordic Gold Trade.

Historiskt sett har länder ökat sina guldreserver i oroliga tider. "Den globala ekonomin påverkas egentligen inte av att länder ökar sitt innehav. Det är snarare tvärt om, att när den globala ekonomin får problem tenderar länders guldinnehav att öka", säger Michel.

När det kommer till investerare så kan de också ta lärdom av hur institutioner agerar i dessa tider. "Det faktum att stora institutioner och länder faktiskt väljer att placera en del av sina tillgångar i fysiskt guld kan investerare ta följe på. Återigen ser jag inte riskerna med att sprida en del av sina tillgångar i fysiskt guld, Det är snarare så att risken uppkommer om man inte diversifierar sina tillgångar och lägger en del i fysiskt guld", konstaterar Michel.

Läs hela artikeln på Dagens PS här.tillbaka