Nyheter

Hur kan företag diversifiera likviditet med fysiskt guld?

Företag med större kassa kan enkelt diversifiera bolagets likvida medel genom att köpa investeringsguld. Vid köptillfället låser man in värdet på guldet i bolagets balansräkning. Omvärdering ska endast ske vid omfattande och betydande nedgång. Således blir köpet utan resultatpåverkan och blir ett bestående värde i bolagets balansräkning. 

Läs mer om fördelarna med fysiskt guld för företagare här

tillbaka