Nyheter

Guldet som investering: En guide för smarta portföljval

Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren investerare så är fysiskt guld alltid ett bra komplement i en sund investeringsportfölj. Det fyller en viktig funktion, nämligen riskspridning. Så fort som guld kommer på tall finns det oerhört många olika produkter på den finansiella marknaden som har guld i namnet eller beskrivningen. 

Olika risker med att investera i guld

Däremot finns det bara en sorts guld som helt saknar motpartsrisk, det fysiska guldet! Att investera i guldgruvbolag medför såväl geopolitiska risker och risk mot skenande oljepriser. Att investera i olika guldcertifikat medför vanligen båden valutarisk samt en risk mot utställaren av certifikatet. Att köpa en guldfond innebär att du blir ägare av fondandelar, visserligen kan dessa vara uppbackade av fysiskt guld, men ditt ägande är och förblir fondandelar med motpartsrisk och möjligt valutarisk.

Fysikt guld som investering 

Den tråkigaste investeringen som inte ger någon som helst avkastning kan ibland vara en av de bättre. Fysiskt guld har sedan år 2000 ökat med närmare 700% i svenska kronor. Men det har inte genererat någon avkastning. Köpte du en 100 grams guldtacka för 20 år sedan är det fortfarande en 100 grams guldtacka. Den enda skillnaden är beloppet du köpte den för i svenska kronor är avsevärt lägre jämfört med vad du får för den om du säljer den idag.

"Köp fysiskt guld, köp, göm och glöm, i alla fall en längre tid, då visar guldet sin gyllene glans på bästa sätt", betonar Michel Rufli.
tillbaka

VARUKORG

- Din varukorg är tom -