Nyheter

Guldmarknadens framtid: Utvinning, återvinning och globala påverkansfaktorer

Guld är en tillgång som påverkas av komplexa ekonomiska och geopolitiska faktorer. Denna artikel utforskar historiska trender och nuvarande utmaningar på guldmarknaden, samt hur dessa kan forma dess framtid.

Under första kvartalet 2024 ökade gruvproduktionen av guld med 4 procent jämfört med föregående år, enligt Dagens PS. Trots detta indikerar John Reade från WGC, i ett uttalande till CNBC, att tillväxten har planat ut sedan 2016-2018 utan märkbar ökning sedan dess. Detta reflekterar en stabiliserad marknad istället för fortsatt tillväxt. Detta väcker frågan, kommer det att bli en guldbrist?

Guldutvinningens långsiktiga karaktär

Enligt Michel Rufli, VD på Nordic Gold Trade, tar det mellan 10 och 20 år att utveckla och etablera en ny guldgruva. Detta understryker den långsiktiga karaktären av guldutvinning och hur tidigare beslut påverkar dagens tillgång. ”Det är ingen brist på guld, det är bara en lång väg från guldfyndighet till gruvstart och lönsamhet”, säger Michel. 

Prisfall efter toppen 2011

Efter att ha toppat på 1930 USD/oz år 2011, sjönk guldpriset markant till cirka 1050 USD/oz år 2016. Detta prisfall hade betydande effekter på beslutet att starta nya gruvprojekt och på investeringsstrategier inom gruvindustrin.Bild: Guldtillgång 2010-2023

Tillväxt i guldreserver

Enligt World Gold Council har tillgången på guld ökat från 4316 ton år 2010 till 4930 ton år 2023. Trots denna ökning finns det fortfarande betydande skillnader mellan mängden utvunnet och återvunnet guld, vilket påverkar marknaden på olika sätt över tid. 

Framtidens guldmarknad

Guldmarknaden står inför en rad utmaningar men också betydande möjligheter. Framtida prisrörelser förväntas primärt styras av geopolitik, centralbankspolitik och global ekonomisk instabilitet snarare än enbart tillgångens kvantitet anser Michel Rufli. Utvecklingen inom både utvinning och återvinning kommer att vara avgörande för att möta den framtida efterfrågan på denna värdefulla tillgång.

tillbaka

VARUKORG

- Din varukorg är tom -