Nyheter

Kvartalsbrev #1 - 2021

Vår ambition är att du som läsare ska få en ytterligare inblick i hur vi ser på aktualiteter kring ädelmetallmarknaden och på globala ekonomier i stort. 

Därför vi ämnar att publicera kvartalsbrev med nästintill 90 dagars mellanrum. 

Vårt första kvartalsbrev är skrivet av vår VD, Michel Rufli, och Chefsstrateg, Nils Brobacke. 

Läs kvartalsbrevet här.

tillbaka