Nyheter

Kvartalsbrev #2 - 2021

Författarna till kvartalsbrevet är Nordic Gold Trade's VD, Michel Rufli, som väljer att skriva om guldpriset, centralbankernas köphistorik, Basel III regler samt logistik och produktion. Medförfattare är Nils Brobacke, Chefsstrateg, som med sitt breda perspektiv redogör sin syn på världsekonomin i form av en makroanalys. 

Som alltid så är feedback från er som läser den mest värdefulla vi kan få. Och vi tar gärna tips och förslag på vad för ämnen ni önskar att vi tar med i våra nästa utskick. 

Läs kvartalsbrevet här.

Tack!


Michel Rufli mr@nordicgoldtrade.com

Nils Brobacke nb@nordicgoldtrade.com

tillbaka