Nyheter

"Det är dags att vara väldigt försiktig"

Nils Brobacke intervjuades idag om hur han ser på ekonomin i stort och menar på att just nu är det mer aktuellt att prata om "risk on eller risk off" snarare än "värde eller tillväxt".

"Guld har varit en av de bäst presterande tillgångarna de senaste veckorna."


tillbaka