Nyheter

Vad är skillnaden mellan att investera i guldaktier jämfört med fysiskt guld?

Den största skillnaden mellan att äga guldaktier jämfört med fysiskt guld är motpartsrisken. Äger du fysiskt guld är motpartsrisken i det närmaste obefintligt, Men att äga gruvaktier innebär en helt annan motpartsrisk. Först det politiska läget i landet där gruvan ligger. Hur stabilt/instabilt är landet i sig? Hur ser energiåtgången ut för gruvdriften? Vanligtvis är olja den stora energikällan. Hur är infrastrukturen?Tillgång på arbetskraft? Tillgång till vatten mm. Allt detta påverkar gruvdriften, och det är oerhört svårt att förutse eventuella framtida hinder och hot för gruvan.

"Min grundtanke är att genom att äga investeringsguld så säkrar man en del av sina tillgångar. Att äga aktier i gruvföretag är att spekulera i att gruvan kommer att gå bra och generera vinst", säger Michel Rufli, VD på Nordic Gold Trade.

Som aktieägare i en gruva äger du inget guld, och då har du inte heller säkrat en del av dina tillgångar. Diversifiering är alltid bra, men likställ inte guldgruveaktier med att äga guld, det är snarare två olika tillgångsslag där det ena blir med spekulation är trygghet.  

Läs mer om att köpa fysiskt guld här

tillbaka

VARUKORG

- Din varukorg är tom -