Nyheter

Varför ses guld som en trygg hamn under oroliga tider?

Guld har länge betraktats som en säker hamn i tider av ekonomisk osäkerhet och geopolitisk oro. När världens marknader svajar och investerare söker skydd för sina tillgångar, är guld ofta det första valet. Men vad innebär det egentligen att guld fungerar som en trygg hamn? Och varför är det ett populärt alternativ när ekonomin är instabil?

Historiskt sett har guld gått bar jämfört med andra investeringar i oroliga tider. Det betyder inte per automatik att guld går upp, men det betyder att guld inte faller lika mycket, förklarar Michel Rufli, VD på Nordic Gold Trade. "Ett sådant exempel är februari 2020 när pandemin blev ett faktum. Där rörde sig även guld nedåt kort, för att sedan vända uppåt. Det var ett resultat av jakt på likviditet, när aktiemarknaden rasade", fortsätter Michel. Tittar vi på andra enskilda händelser så rör sig guld ofta uppåt på geopolitisk oro. Till exempel starten på Ryssland – Ukraina kriget, Gaza konflikten i höstas. Listan kan göras lång utifrån historiska geopolitiska händelser. Det visar på guldets egenskap som en trygg hamn i oroliga tider.

Varför ska man välja just guld när ekonomin är instabil?

Det är just när ekonomin är instabil som guld presterar som bäst. Enligt Michel ska man köpa guld redan innan instabiliteten tar över. 

”Jag brukar kalla guld för den finansiella hemförsäkringen. Det är inte när det händer som man ska teckna den, utan om det kan komma att hända i framtiden", säger Michel. 

Varför är guld inte räntebärande?  

Guld är en råvara, köper du 100 gram så har du fortfarande 100 gram om tio år. Köper du en aktie, fond eller någon annan finansiell tillgång förväntar du dig en avkastning(ränta). Det får du inte på guld. Dina 100 gram är och förblir 100 gram. "Det är viktigt att komma ihåg att priset på guld varierar men den underliggande tillgången är konstant. X antal gram är och förblir lika många gram oavsett tidshorisont. Därför tycker jag att man ska mäta sitt guldinnehav i antal gram och inte i någon valuta", förklarar Michel.


 

tillbaka

VARUKORG

- Din varukorg är tom -