Nyheter

Vilka faktorer påverkar främst guldpriset?

Vid övervägande av att investera i guld är det viktigt för nybörjare att förstå de avgörande faktorerna som påverkar guldpriset.

"Geopolitik, är utan tvekan den största faktorn som påverkar guldpriset. Även långa statslåneräntor och oro på finansmarknader spelar stor roll", säger Michel Rufli, VD på Nordic Gold Trade.

Geopolitik agerar som en katalysator som kan utlösa snabba och dramatiska prisförändringar på guldmarknaden. När spänningar ökar mellan länder eller när kritiska beslut fattas på den internationella arenan, tenderar investerare att söka säkerhet och stabilitet i tillgångar som anses vara trygga hamnar, och guld är en av de främsta. Denna efterfrågan på guld som en "säkerhetshamn" resulterar ofta i prisuppgångar när geopolitiska händelser skapar oro och osäkerhet på global nivå.

För att illustrera detta på ett konkret sätt kan man tänka på hur politiska kriser, som exempelvis internationella konflikter eller diplomatiska dispyter, snabbt kan påverka marknadskänsligheterna. När investerare börjar känna oro för de ekonomiska och politiska konsekvenserna av sådana händelser, tenderar de att söka skydd i guld som en defensiv tillgång. Denna ökade efterfrågan driver guldpriserna uppåt.

tillbaka