Nyheter

KVARTALSBREV #3 - 2021

Denna gång bjuder vi in en extern kollega i branschen som gästskribent, ingen mindre än Anna Svahn från Antiloop Hedge. 

Anna författar brevets första del under rubriken "Världens byggstenar" där hon delar sin syn på två andra, än guld, intressanta metaller; platinum och palladium. 

Som alltid så är feedback och frågor från er som läser det mest värdefulla vi kan få. Vi tar gärna emot tips och förslag på vad för ämnen ni önskar att vi tar med i kommande utskick, eller varför inte tips på en nästa gästskribent? 

Läs kvartalsbrevet här


Tack! 

Michel Rufli mr@nordicgoldtrade.com 

tillbaka